Zvyšovanie efektivity lisovania

35+ KVALIFIKOVANÝCH NÁSTROJÁROV

Zastabilizovanie výlisku na nadvihovačoch (dotušírovanie plastického tvaru nadvihovačov a v prípade potreby doplnenie magnetov, alebo dodatočných stabilizátorov

Zníženie hmotnosti nadvihovača rozfrézovaním drážky a následné nastavenie spätných ventilov

Predošlé
Ďalšie